MENU

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων- Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19.

Ο Φορέας μας, μέσω διαπιστευμένων σχημάτων πιστοποίησης και εξ αποστάσεως επιτήρηση, παρέχει την Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι.

Αγαπητοί συνεργάτες, συνάδελφοι, επαγγελματίες,

O Φορέας μας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με τον κορονοϊό (Covid-19), προσφέροντας, κάθε δυνατή υπηρεσία που μπορεί να βοηθήσει τόσο εσάς όσο και τις επιχειρήσεις σας.

Στα πλαίσια αυτά, σας ενημερώνουμε ότι έχει πλέον τεθεί σε ισχύ η πράξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

Σκοπός της δράσης είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Σκοπός επίσης είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού για τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν.

Σημειώνεται επίσης ότι ο ωφελούμενος λαμβάνει και εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 600€ ενώ η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται συνολικά σε 180.000 επαγγελματίες-επιστήμονες, που τυγχάνουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης λόγω της πανδημίας του COVID-19 και εντάσσονται στους εξής κλάδους:

• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

• ιατροί όλων των ειδικοτήτων

• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Ο Φορέας μας, διαθέτει σχετικά σχήματα πιστοποίησης διαπιστευμένα κατά ISO/IEC 17024 και on-line σύστημα επιτήρησης “THEO-re ΤΡ” και συνεπώς καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δράσης.

H εμπειρία και τεχνογνωσία μας, με χρήση νέων τεχνολογιών στην υλοποίηση τέτοιων απαιτητικών προγραμμάτων είναι δεδομένη.

Οι ειδικότητες/σχήματα που διαθέτουμε είναι:

Αντικείμενο 1: Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

Σχήμα: Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων DPO

Αντικείμενο 3: Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

Σχήμα: Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce

Αντικείμενο 10: Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Σχήμα: Ειδικών συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – social media marketing

Χρήσιμες πληροφορίες για να συμμετέχετε στη δράση:

• Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30.04.2020 ενώ η πιστοποίηση μέχρι τις 31.05.2020.

• Το εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελούμενου είναι 600€, και η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

• Ο ωφελούμενος μπορεί να ακολουθήσει δύο διαδικασίες για να συμμετάσχει στη δράση:

Τη Διαδικασία Α, όπου η συμμετοχή και ενημέρωσή του για τη δράση, γίνεται ευθέως από τον ίδιο, μέσα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr)

Τη Διαδικασία Β, όπου εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του (όπως για παράδειγμα www.apopsi.education/product/voucher-epistimonwn/), προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου και κατ’ εντολή του να πράξει τα δέοντα.

Η προθεσμία υποβολής για τη διαδικασία Α αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου ενώ για τη διαδικασία Β αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020.

• Ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να επιλέξει ένα αντικείμενο κατάρτισης κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής του στη Δράση.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας και θα χαρούμε ιδιαίτερα να παρέχουμε τις εξετάσεις πιστοποίησης στην ειδικότητα που θα επιλέξετε, με τον γνωστό επαγγελματισμό και κύρος που μας διακρίνει.

Θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε έντονα, να ασκήσετε το δικαίωμά σας να πιστοποιηθείτε από τον Φορέα μας και να ενταχθείτε και εσείς στην οικογένεια των 20.000 επαγγελματιών που φέρουν το όνομά μας στην επαγγελματική τους ταυτότητα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων της TÜV HELLAS (TÜV NORD) στο e-mail: peoplecertification@tuv-nord.com (Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Πένυ Κοσμέτου)

 

Share this page